Kalibreringsøvelser

Når vi mennesker udtaler os om fremtidige hændelser, er det i sagens natur behæftet med usikkerhed. En risikovurdering forsøger at forstå fremtidige tabshændelser, og er derfor også behæftet med usikkerhed. Jo mindre historik eller målinger jo større usikkerheden.

At kunne afgive intervaller, som tager tilstrækkeligt højde for usikkerhed, er afgørende for en risikovurdering. Det er en teknik, som alle, der beskæftiger sig med risikovurderinger, må lære og mestre.

Disse øvelser træner dig i at afgive intervaller, som netop tager tilstrækkeligt højde for usikkerhed. I øvelserne herunder vil du blive trænet eller kalibreret i at angive et ”90% konfidensinterval”.