IT-risikovurdering: Få reduceret jeres IT-risici

I en verden der på den teknologiske bane er konstant i udvikling, hvor ny teknologi hele tiden udfordrer status quo, har virksomheder i stigende grad brug for at have styr på og afdække, hvor risikoen for finansielle tab i forbindelse med IT ligger. Det kan vi hos ACI hjælpe jer med.

Vi er eksperter i nøjagtigt og grundigt at identificere og analysere jeres IT-risici ved hjælp af kvantitativ risikomodellering. Vi anvender og kombinerer indsigt og erfaring fra forsikringsmatematik, statiske metoder og IT-sikkerhed til at skabe et mere retvisende billede af jeres IT risikoniveau. Det giver jer et målbart og konkret indblik i, hvor jeres sårbarheder ligger, og hvad jeres tabs- og sandsynlighedsestimater er, hvilket giver jer et konkret og informeret udgangspunkt for, hvor og hvor mange ressourcer I skal allokere til IT-sikkerhed.

Hvorfor IT-risikovurdering er vigtigt for din virksomhed

Phishing, malware, og ransomware er alle reelle trusler, som kan resultere i ekstreme finansielle tab for virksomheder. Dette gælder især for små og mellemstore virksomheder, da de ofte ikke ser sig selv som potentielle mål for disse typer cyberangreb. Men virkeligheden er en anden, da alle virksomheder – store som små – desværre kan risikere at blive udsat for IT-kriminalitet.

Det er dog ikke kun cyberangreb, der er den eneste IT-risiko for virksomheder. Interne fejl truer og kan lede til store akkumulerede tab. Vi kan sammenligne tabene fra interne fejl og mangler med dryppende vandhaner, der forårsager ødelæggende vandskade. Alene eller hver for sig er de ikke en hastesag, men samlet set og over en årrække kan de lede til store tab.

Derfor er det vigtigt, at virksomheder tager IT-risikovurdering alvorligt og investerer i en løsning, der kan hjælpe med at identificere og håndtere både eksterne og interne trusler. En god IT-risikovurderingsløsning kan hjælpe med at beskytte virksomhedens data og økonomi, og er samtidig med til at spare virksomheden penge, da forebyggelse er billigere end behandling.

Derfor skal I bruge ACI til at vurdere jeres IT-risici

Med ACI får I et risikovurderingsværktøj, der kan opgøre IT-risici i brugbare måleenheder, såsom kroner eller nedetid. Det er nemlig kun ved at have et konkret og nøjagtigt overblik over de potentielle sandsynligheder for og konsekvenser af IT-risici, at man kan træffe informerede og kvalificerede beslutninger om, hvor og hvor mange ressourcer man skal allokere til IT-sikkerhed.

Vi leverer et projektforløb i IT-risikovurdering, der ved hjælp af Monte Carlo-simuleringer og CIS-kontroller effektivt og konkret identificerer og vurderer IT-risici, og hvilke tab I kan forvente helt ned til 99%-fraktilen i et givent trusselsområde. 99,9% fraktilen viser, at du bør forvente at opleve et tab på X eller højere med en årlig sandsynlighed på 1%. Baseret på 10.000 simuleringer, resulterede kun 100 af dem i et sådant tab. Det giver jer et konkret overblik af jeres IT-risici, og de tab I kan forvente i forskellige sammenhæng.

Under projektforløbet indgår vi et samarbejde, hvor vi løbende er i dialog om afdækning af sårbarheder og tabs- og sandsynlighedsestimater, så vi minimerer jeres IT-risici. Samarbejdet foregår ved hjælp af onlinemøder, workshops og en række brugervenlige værktøjer.

Med risikostyring fra ACI får I en løsning, der kan håndtere et stigende antal risici og data, som kan variere i kompleksitet, så I altid kan sammenholde jeres risikoappetit med jeres aktuelle risikonvieau. Løsningerne kan integreres med eksisterende systemer og processer i jeres virksomhed.

Book en demo-rapport i dag og få et konkret og informeret udgangspunkt for at træffe beslutninger om IT-sikkerhed.

Skal vi tale om jeres muligheder?