Cyber Stress Test: IT-risikovurdering med fokus på cyberområdet

Vores Cyber Stress Test er en form for IT-risikovurdering, der fokuserer specifikt på cyberområdet. Testen giver jeres virksomhed en detaljeret forståelse af de cybertrusler og de mulige tab, som er specifikke for netop jeres virksomhed.

Vores cyber stress test giver jer svar på spørgsmål som:

  1. Hvad er risikoniveauet for virksomheden i forhold til cyberangreb?
  2. Hvad er sandsynligheden for at opleve en større hændelse i de næste 12 måneder?
  3. Hvilke angrebstyper vil virksomheden typisk være udsat for?
  4. Hvor stor er angrebsfladen set fra den ondsindede persons perspektiv?
  5. Hvor dyrt kan et cyberangreb blive for virksomheden?
  6. Er cyberforsikring relevant for virksomheden, og hvis ja, hvor stor skal dækningssummen være?
  7. Hvilke risikoreducerende initiativer vil give den største reduktion af risikoen for cyberangreb?

Få konkrete svar på jeres IT-risici med en Cyber Stress Test

Formålet med testen er at identificere sårbarheder i jeres IT-systemer og at estimere de potentielle tab, som kan opstå, hvis en cybertrussel blev realiseret.

Ved hjælp af Monte Carlo-simuleringer og CIS-kontroller foretager vi flere tusind simuleringer, som kan være relevante for jeres virksomhed, og undersøger, hvordan jeres virksomhed vil håndtere og reagere på hver trussel. På den måde vil I få et indblik i jeres nuværende risikoniveau og få en idé om, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at forbedre det og undgå unødvendige tab.

Det er vigtigt at understrege, at en Cyber Stress Test ikke er en engangsproces, men en løbende proces, da trusler og teknologi ændrer sig hele tiden. Derfor er det vigtigt, at testene løbende bliver genovervejet og revideret for at sikre, at I er bedst muligt forberedt mod nye trusler.

ACI samarbejder med danske og europæiske partnere, som kan bidrage med avancerede sikkerhedstests. Jeres virksomhed og ACI samarbejder om at afdække sårbarheder i jeres IT-miljø og om at estimere tab og sandsynligheder på en række trusselsområder. Samarbejdet sker via fysiske og online-møder, workshops og en række værktøjer, som ACI stiller til rådighed under forløbet.

Skal vi tale om jeres muligheder?