Spot Analysis: IT-risikovurdering af problemstillinger med flere alternativer

Spot Analysis er en metode til IT-risikovurdering, der giver jeres virksomhed en forståelse for både risikoen forbundet med en ændring i jeres IT-miljø og ved fortsættelse af det nuværende miljø. Dette giver en optimal beslutningsstøtte for bestyrelsen og i evaluering af forestående IT-investeringer.

ACI udfører typisk spotanalyser for følgende områder:

  • Outsourcing til leverandør A eller B
  • Valg af ny teknologi A eller B
  • Overgang til cloud
  • Igangsættelse af projekt A eller B
  • Exit fra en IT-kontrakt nu eller i fremtiden.

Dette giver jer muligheden for at undersøge risici og mulige konsekvenser og træffe velovervejede beslutninger.

IT-risikovurdering: Få svar på konsekvenserne af jeres handlinger

Vores Spot Analysis fokuserer på at undersøge og vurdere konsekvenserne af bestemte problemstillinger eller beslutninger, som jeres virksomhed står overfor. Det kan f.eks. være beslutninger om outsourcing, valg af ny teknologi, overgang til cloud eller igangsættelse af et projekt.

Spot Analysis giver jeres virksomhed mulighed for at undersøge flere alternativer og deres mulige konsekvenser, inden en beslutning træffes. Det kan være nyttigt, da det kan give en bedre forståelse for de mulige risici og konsekvenser, og dermed give en større sikkerhed for at træffe den rigtige beslutning og minimere finansielle tab.

Som med andre former for IT-risikovurdering er det vigtigt at have en erfaren ekspert, som kan hjælpe med at gennemføre spot analysen og give anbefalinger til forbedringer. Vores mangeårige erfaring kan hjælpe jer med at afdække potentielle risici i forbindelse med jeres valg af løsninbg og estimere tab og sandsynlighed i forbindelse med disse risici.

Det er vigtigt at understrege, at spot analyser er en “nu og her-analyse”, som kan gentages og revideres løbende, når der er behov for det.

Jeres virksomhed og ACI samarbejder om at afdække risici i forbindelse med jeres beslutning, og om at estimere tab og sandsynligheder for hver løsning. Samarbejdet sker via fysiske og online-møder, workshops og en række værktøjer, som ACI stiller til rådighed under forløbet. På den måde kan jeres virksomhed få et indblik i potentielle risici i forbindelse med en beslutning, og få en idé om, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at forbedre det og mindske tab.

Skal vi tale om jeres muligheder?