Tabsanalyse: Incident Quantification giver indsigt i, hvad der skete, og hvad den samlede omkostning udgør

Incident Quantification er en metode, der giver jeres virksomhed indsigt i, hvad der skete efter et eventuelt cyberangreb, og hvad den samlede omkostning for hændelsen udgør. Det giver aktionærer, bestyrelse og topledelse en detaljeret indsigt i hændelsens faser og de medførte tab.

Incident Quantification dekomponerer alle tab i hændelsens faser i hhv. primære og sekundære tab. Det giver jeres virksomhed muligheden for at se, hvor tabene stammer fra, og hvordan de kan reduceres i fremtiden. Eventuelle fremtidige tab opgøres ved hjælp af simuleringer og kommunikeres med nøgletal, som beskriver det forventede tab.

Få afdækket jeres sårbarheder med en tabsanalyse

Jeres virksomhed og ACI vil samarbejde om at afdække sårbarheder i jeres hændelseshåndtering, og om at estimere tab og sandsynligheder for de væsentligste potentielle udgiftsposter. Analysen leverer beslutningsstøtte til topledelsen vedrørende aktiviteter for at reducere risikoen for lignende hændelser i fremtiden. Vi anvender Monte Carlo-simuleringer og CIS-kontroller til at estimere tab i en virksomhed. Ved hjælp af Monte Carlo-simuleringer og CIS-kontroller får vi et mere komplet billede af jeres virksomheds risici og trusler. Monte Carlo-simuleringer giver en idé om sandsynligheden for, at et tab vil ske, og hvor stort tabet vil være. CIS-kontroller giver muligheden for at identificere, vurdere og styre sikkerhedsrisici. Sammen kan de hjælpe med at estimere tabene helt ned til 99%-fraktilen. Ved at have et nøjagtigt indblik i tabenes omkostninger, kan I træffe informerede og kvalificerede beslutninger om, hvor og hvor mange ressourcer I skal allokere til IT-sikkerhed. Det er vigtigt at understrege, at incident quantification oftest kun foretages en gang, men kan genovervejes og revideres løbende for at sikre, at jeres virksomhed er beskyttet mod de nyeste trusler, så I dermed kan træffe velovervejede beslutninger. ACI kan hjælpe jeres virksomhed med at gennemføre incident quantification analyse og give anbefalinger til forbedringer.

Skal vi tale om jeres muligheder?