Skærp dine evner indenfor IT-risikostyring

NIS2 er vedtaget, hvad betyder det?

NIS2 er vedtaget, hvad betyder det?

NIS2 trådte den 16. januar 2023 i kraft. NIS2 (Network and Information Systems Directive) er et EU-direktiv, der har til formål at øge IT-sikkerheden i EU. Dette skal herefter implementeres i de 27 landes love, hvor disse skal træde i kraft senest den 17. oktober...

Nu var det lige så hyggeligt

Nu var det lige så hyggeligt

Verden er i forandring. De seneste år har mindet os om, at verden er farlig og foranderlig. Det er blevet den nye normal. Krig i Europa, klimakatastrofer, problemer med makroøkonomien og cyberangreb for blot at nævne nogle af de udfordringer, samfundet står over for....

Når robotten afgiver bedre estimater end mennesket

Når robotten afgiver bedre estimater end mennesket

For organisationer med mange (adskillige hundreder) systemer kan kvantitativ IT-risikostyring være at sammenligne med vinduespudseren, der bliver bedt om at pudse FN’s hovedkvarter i New York. Han bliver aldrig færdig, før de første vinduer trænger igen. Processen med...

Organisationens dryppende vandhaner

Organisationens dryppende vandhaner

En helt klar dagsorden for organisationen er: “Forstå og nedbring risiko for cyberangreb”. Direktion og bestyrelse er efterhånden kommet med på den dagsorden og forstår, at vi har at gøre med en risiko, som de skal forholde sig til. Vi estimerer, at cyber kan...

Risikoappetit – hvorfor og hvordan?

Risikoappetit – hvorfor og hvordan?

En dygtig offshore-ingeniør, som jeg samarbejdede med, gav mig et konkret eksempel på anvendelse af risikoappetit. Højden på en boreplatform sættes efter lovgivning og standarder, men også efter virksomhedens risikoappetit. Hvor stor en bølge skal platformen kunne...

Teori omsat til praksis