Når man udtaler sig om fremtidige hændelser, er det i sagens natur behæftet med usikkerhed. En risikovurdering forsøger at forstå fremtidige tabshændelser, og er derfor også behæftet med usikkerhed. Jo mindre historik eller målinger jo større usikkerheden. Hvordan kan...